ImageJ

ImageJ k 1.45

Naukowe przetwarzanie obrazu w Java